Heeft u schade gebruik dan onze App om deze te melden:

Schademelding App

 

Alles wat aard- en nagelvast zit (en dus niet verhuisbaar is) behoort tot het woonhuis. Dit verzekert u via de woonhuisverzekering. Datgene wat wel verhuisbaar is, valt onder de inboedelverzekering. Hoe lang geleden is het dat uw verzekeringen zijn aangepast aan uw huidige omstandigheden?

Waardeer uw huis en inboedel Inboedelverzekering:

Eenmaal afgesloten worden de woonhuis en inboedelverzekering vaak alleen nog bij een verhuizing herzien. Maar het is verstandig om deze ook als u niet verhuist, periodiek te checken.

Heeft u de afgelopen jaren

  • duurdere apparatuur aangeschaft?
  • antieke spullen gekocht?
  • een kunstwerk aangeschaft?
  • uw woning verbouwd of verbeterd?

Ja? Dan is het de hoogste tijd om uw woonhuis – en inboedelverzekering onder de loep te nemen!

Daarnaast zijn er legio keuzes die voor u van belang kunnen zijn zoals:

  • Is het afsluiten van een buitenhuisdekking zinvol? en zo ja wat kost dat?
  • Wil ik al dan niet een eigen risico?
  • Wil ik al dan niet een All Risks dekking?
  • Is mobiele apparatuur wel verzekerd?

Autoverzekering:

Iedereen kent natuurlijk de standaard verzekeringen, WA, WA+Beperkt Casco en WA+All-Risk, maar is dit u auto wel waard. wij kunnen u het beste adviseren over de juiste dekking van u auto.

Aansprakelijkheidsverzekering:

Rechtsbijstandverzekering:

Doorlopendereisverzekering:

Fiets (ook electrische) / (Snor) Brommer / Scoot mobielen

Voor al uw verzekeringen kunt u bij ons terecht.

Kortom neem gerust contact met ons op om dit te bespreken en laat u gerust vrijblijvend uitgebreid informeren naar de mogelijkheden.